Random Images

Print

BerletiSzerzodesPelda

Szerzõdés: (Örökbérleti Jog?)  (csak piszkozat, a jogásznak kell megfogalmazni)

Alulírott ..., a hrsz. termõföld (szõlõ), a továbbiakban termõföld kizárólagos tulajdonosa, a továbbiakban Tulajdonos és ....., a továbbiakban Bérlõ, ezúton kölcsönösen megállapodnak abban, hogy

  • 1) Tulajdonos a termõfölddel kapcsolatos összes jogot és kötelezettséget a kialkudott .... ár kiegyenlítésével átruházza a Bérlõre.
    • A kiegyenlítés a .... bankszámlára történõ utalással történik. Ezen szerzõdés 7 munkanapon belül történõ kiegyenlítéssel lép érvénybe.
  • 2) Bérlõ ezt, mint vagyoni értékû jogot általa választott kedvezményezettre a Bérlõ által meghatározott idõben és feltételekkel átruházhatja.
    • Tulajdonos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Bérlõ, ill. a kedvezményezett a termõföldet a Bérlõ, ill. a kedvezményezett költségén (ügyvédi + eljárási költségek, illeték) a földhivatalban saját tulajdonára átirathatja, miáltal, a csatolt adásvételi szerzõdés (a dátum és az új tulajdonos kitöltésével) érvénybe lép, azaz a kedvezményezett tulajdoni jogot szerez. Tulajdonosnak az 1) pontban meghatározott, és kiegyenlített áron felül további követelése nincs.
    • Tulajdonos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Bérlõ, ill. kedvezményezett, ha kívánja, (a Bérlõ, ill. kedvezményezett költségén) a tulajdonosi átiratás elõtt az ingatlannal kapcsolatban földhivatali széljegyzetet jegyeztessen be.
  • Csatolni kellene a végleges (kivéve a dátumot és a vevõt) adásvételi szerzõdést, ugye ?

 Az átiratás elõtt mindenképpen ki kell majd függeszteni 2 hétre a jegyzõnél az adásvételi-szerzõdést, mert különben azt mondják, hogy semmis, mert "jogszabály megkerülésére" készült. Persze úgyis a bérlõé az elõvásárlási jog.

 


http://www.tiszanet.hu/vilagutca/m_htm/kiegesz/reszvet.htm

 A tartós bérlõ 99 évre kap úgynevezett örökbérleti jogot, amely terhelhetõ, elidegeníthetõ, örökölhetõ vagyoni jog. Az örökbérleti jog biztosítja ezen idõ alatt a jog tulajdonosának a bérleti lehetõséget, amelyért természetesen rendszeresen fizetni kell egy csökkentett összeget. Az örökbérleti jog a tulajdon-nyilvántartásba bejegyezhetõvé válik, eladható és vehetõ, örökölhetõ, valamint terhelhetõ vagyoni jog, melynek piaci értéke folyamatosan növekedni fog.

 Created by: cell. Last Modification: 2008-12-10 (Wed) 19:41:22 CET by cell.