Random Images

Print

ElszamolasiRendszer

A PenzAudit koncepció kialakult. Az EpointSystem -et továbbfejlesztettük a kívánt funkcionalitás irányában, a DigitalMarket lehetővé teszi, hogy a közösségek és vállalkozások a kibocsátott pénzhelyettesítő-eszközöket és utalványokat konvertibilissé tegyék (a bankpénzzel szemben számos előnyt élvezve).

Ez az oldal részben még a koncepciónál korábbi állapotot tükrözi. Vannak benne hasznos elemek, amit érdemes átgondolni. Lásd: CsatlakozasiSzerzodes (LETS-hez ?)

A világ legbonyolultabb problémája:

S (szolgáltató) teljesít V (vevõ) felé. V pedig teljesít Z felé. A végén akkor tudjuk, hogy hol is állunk: végeredményben Z-nek tartozása van, S pedig követelést tart nyilván. A valóságban természetesen több tranzakció van, és különbözõ értéken, de az alapgondolat ennyibõl is érthetõ.07. 03-án felkerült egy újabb plakátterv (File-ok alá), még vannak rajta javítani valók

Kellene szórólapokat tenni a munkaügyi központokba, a munkanélküliek talán fogékonyak erre a dolgora

mi legyen a vázlata a munkaügyi központos anyagnak?

1. a te munkád értékes, valakinek szüksége van rá,
2. regisztrálj be az interneten (link) vagy add meg a szükséges adatokat telefonon
3. szervező munkádra is szükség van, a lakóhelyeden hívd fel barátaid figyelmét a dologra
4. nem csak munkalehetőség, sokkal több annál, önellátás, saját pénz, végül az összes falu összefogása
... ?

Érdekesség: Nem mintha számítana, de a Magyar "Nemzeti" Bank válasza: "==a tervezett tevékenység és annak során az egymásnak nyújtott segítségek nyilvántartása és belső elszámolása nem ütközik a hatályos pénzforgalmi szabályokba==.". A szerzõdéskötés szabadságáról szóló (Magyarországon 1959-es törvény) már kicsit jobban számít (persze a matematika törvényei, amik a kriptográfiát lehetõvé teszik, erõsebbek a jogi törvényeknél), aszerint is lehet úgy megállapodni, hogy a követelést azután engedményezni lehet. Ezen törvény alapján konvertibilis KozossegiPenz-nek számító elszámolási egységeket teremteni is lehet.

Ami lehetõvé teszi ennek az "elszámolásnak" a megoldását, azt általában "pénz"-nek nevezzük. Valójában éppen ez az elszámolás a pénz legalapvetõbb és legismertebb funkciója. Ez tette lehetõvé a szakmai specializációt, vagyis a civilizáció kialakulásának alapköve volt. Ez az elszámolási funkció az erõforrások, nyersanyagok igazságos és gazdaságos kihasználásához ma is nélkülözhetetlen (vagyis a ZeitGeistAddendum filmben a blabla a pénz nélküli társadalomról egy félrevezetõ ostobaság).

Nem az elszámolás, a "pénz" önmagában a gond. Csakhogy nagyon nem mindegy, hogyan keletkezik a pénz ! A közgazdaságtan oktatás mindenféle ködösítést bevet, hogy a pénznek éppen ez a lényegi funkciója ne látszódjon, és a pénz keletkezésének fontosságáról elterelje a figyelmet. Súlyosan hiányos és félrevezetõ vizsgálódásmód, torz szemlélet, és hibás "kamatmarzs" képlet, amit a közgazdaság"tudomány"-tól kapunk. Vagyis nem csak az átlagembert vezetik félre a pénz keletkezésének lényegével kapcsolatban, hanem a közgazdaságtan oktatás révén a közgazdászokat, a politikát, és a sajtót is.

Ennek eredménye az az óriási káosz a világban, a tudatlanság és pénzügyi analfabétizmus, ami a teljes társadalmon uralkodik. Ez volt a hatalom megszerzésének elsõ számú eszköze és célja. A vagyon és a hatalom az egész világon ennek eredményeképpen igen kevés kézben koncentrálódott. Ezt szeretnék végleg bebetonozni azzal, hogy mindenféle ürüggyel a hatalmi központokat az emberek számára elérhetetlen távolságba vigyék. Már Budapest is túl távol van, Brüsszel meg ....A társadalomnak a fenti problémát eddig nem sikerült értelmesen megoldani.

Többszáz éve élelmes csoportok rájöttek, hogy ha a társadalom képtelen ezt megoldani, akkor óriási vagyont szerezhetnek azáltal, hogy bizonyos átverésen alapuló megoldást kínálnak. Ma is ez a pénzrendszerünk alapja: az államinak álcázott pénzt magánbankok teremtik kamatozó adósságként, és az egész társadalom eladósodik a bankrendszer felé. Az adósságot nem lehet a bankrendszer felé visszafizetni anélkül, hogy a pénzmennyiség a rendszerben töredékére csökkenjen (és a gazdaság összeomoljon, lásd 1929-33 között csak 33%-al csökkent a pénzmennyiség, a gazdaság szinte teljesen leállt). A megtévesztett társadalom a vagyon egyre nagyobb részét adja át csak azért, hogy a bankrendszer létrehozza azokat a jeleket, amiket a társadalom ingyen is elõ tud állítani.

2008-ban a társadalom számára karnyújtásnyira rendelkezésre áll a technológia, amivel ezt, a "világ legbonyolultabb problémáját" értelmesen megoldhatja.

A LETS rendszerek szemérmetlen egyszerûséggel oldják ezt meg. S-nek van 0 EUR-ja. V-nek van 0 EUR-ja. S ad V-nek 5 EUR értékû almát. Az eredmény: S-nek az egyenlege +5 EUR. V egyenlege -5 EUR. Látható, hogy az összes egyenleg összege mindig 0. Példa: KozossegiPenzPilisKoronakor

Akkor miért nem használjuk ezt már széles körben ? Vagy a technikán kell még fejleszteni, vagy pedig azon, hogyan lehet az embereknek elmagyarázni, és a saját elõnyeiket megvilágítani. Alighanem mind a kettõn.

Lássuk a tranzakciót leíró alapadatokat: (ki, kinek, mennyit)

Azért neveztem alapadatoknak, mert általában vannak egyéb fontos paraméterek:

 • devizanem, a példákban EUR-t fogunk használni.

 

  • Nem állítjuk, hogy az optimális volna, de az egyszerûség kedvéért most még ne menjünk bele mondjuk a városi fogyasztó átlagkosarába
 • dátum
 • közlemény, csatolmány(ok)
 • aláírás(ok)
 • stb...

A példában (V, S, 5) amit

 • úgy képzel el az ember, hogy "V utal 5 egységet S-nek".
 • Pontosabb úgy fogalmazni, hogy "V elismer 5 egység tartozást S felé"

Könnyen látható, hogy ha SQL táblában tároljuk, akkor V egyenlegének számítása:

 • kovetel=SELECT sum(mennyit) FROM tranzakciok WHERE kinek='V'
 • tartozik=SELECT sum(mennyit) FROM tranzakciok WHERE ki='V'
 • egyenleg=kovetel - tartozik

Az adattárolásra olyan módszert javaslunk, ami az üzemeltetés számára lehetetlenné teszi a szándékos manipulációt, vagy technikai problámából adódó hibát. Ennek alapelemei:

 • mindenkinek számontartja a követeléseit (mert érdeke!)
 • a "ki" digitális aláírással igazolja a tranzakciót. A példában V aláírja, hogy "V elismer 5 egység tartozást S felé"

 

  • a valóságban gyakran úgy papirozzák le, hogy S 5 egység kölcsönt adott V-nek. Ezzel akkor sem kerülnek a maffia által kialakított, elképesztõen gennyes (nehéz rá jó szót találni) magyar 2007-es ÁFA törvény 9.paragrafusának "termék értékesítése" hatálya alá, ha esetleg a tranzakció részleteit jogorvoslat miatt fel kell fedni. Ha esetleg megtiltják, hogy az ember kölcsönadja a megkeresett pénzét (amivel alighanem megadnák a kegyelemdöfést a jelenlegi magánbankok által teremtett pénzen alapuló rendszernek, ezért nem teszik), akkor is mindig van lehetõség a tartozás elismerésére (vagy az adósság eladására). Hiszen az egész "szerzõdéskötés szabadságán" alapuló rendszer ezen alapszik, és ezt az oligarchia is intenzíven használja.

A kapcsolódó lekérdezések:

 • amikor S teljesíteni kíván V felé, meggyõzõdhessen arról, hogy V egyenlege 5 egységgel való csökkenés után is realisztikus marad. Reálisan (a V által aláírt dokumentum segítségével) bírói úton kikényszeríthetõ V-tõl, vagy az elosztott kezesség révén a V
 • mennyi az én egyenlegem
 • egyéb...Lehetõleg mindezt úgy, hogy a normál mûködés során minél kevesebb információ derüljön ki (még a résztvevõ S számára is!). Ha V nagyon nem akar teljesíteni a rendszeren belül, akkor természetesen "hagyományos" módon is kiegyenlítheti. A (V, S, 5) kiegyenlítése a rendszerbe (S, V, 5) tranzakcióként kerül. Ha V egyáltalán nem akar teljesíteni, akkor az aláírt dokumentum segítségével bírói úton kikényszeríthetõ módon, hagyományos módszerekkel megoldható.

VAGYIS A RENDSZER CSAK EGY ÚJ, GAZDASÁGOSABB, a résztvevõk érdekeit jobban védõ lehetõséget kínál. A hagyományos kiegyenlítési módokat NEM akadályozza. Az érdekesség, hogy használata semmilyen plusz kötelezettséget vagy hátrányt nem jelent. Pusztán egy lehetõség. Egyébként is célszerû és ésszerû, hogy S az áru átadásakor V által aláírt (V, S, 5) dokumentumot követeljen.Ezt clearing hálózattal tudjuk megoldani. Szükség lesz kis kriptográfiára, hash-elésre, redundanciára.Elosztott kezesség

Ennek segítségével lehet demokratikusan biztosítani a hitelkeretet a LETS rendszerben. A bankrendszerben ez nem demokratikus, mert néhány intézmény dönti el, hogy ki kaphat hitelt. Az elosztott kezességgel "szerzett" hitelkeret lényegében egy ember iránti bizalom fokmérője. Bizalom abban, hogy kiegyenlíti tartozását. Hogy könnyeb legyen kezességet vállalni (=hitelkeretet adni), a szövetkezetnek érdemes lenne igazolást kiállítani arról, hogy az egyes emberek birtokolnak nagyobb vagyontárgyat. Földnél például szerepelhet benne, hogy hol, mekkora, hágy koronás, stb. Egy önkormányzat álatl kiállított "igazolás az önkormányzat adóbevételeiről" alapján meg lehetne adni önkormányzatnak is limitet. Így egyfajta biztonságban vannak a kezességet vállalók, tudják hogy mennyire van biztosítva, és ők értékelik a fedezetet, nem a bank. Persze személyes ismeretségi bizalmi alapon is lehet kezességet vállalni.

Ez gyakorlatban úgy nézne ki, hogy online felületen (online szerződéssel) lehet értékelni valakit (hitelkeretet adni neki) a lapon megadott adatok (földfedezet, foglalkozás, forgalom, egyenlegváltozás) és személyes bizalom alapján. Kockázat eloszlésa érdekében érdemesebb több embernek kissebb hitelkeretet adni, mint kevésnek nagyot. Lehetőleg ismerősök legyenek. Ha mindenki ad hitelkeretet embereknek, egy komplex háló jön létre, ami védelmet nyújt, ha valaki nem tudja kiegyenlíteni tartozását.

Hogy ne legyenek aránytalanságok a kezessévállalás mértékében, valamilyen szabályozás kellene:

 • egyszerűbb: mindenki vállaljon min annyi kezességet, amennyit érte vállaltak
 • bonyolultabb: JAK-modell: felvett kölcsön*idő= adott kölcsön*idő
 • automatikus visszavonás?-megújítás: adott idő múlva egyszerre vagy fokozatosan visszavonja a kezességet (persze kézileg is bármikor visszalehet)Csalás: Hogy lehet kivédeni a következőt?: Adok családtagomnak nagy hitelkeretet, ő is nekem. Ő elkölti (mondjuk házra), tehát mínuszban van. Egy idő múlva saját hitelkeretem terhére kiegyenlítem számláját 0-ra. Most én vagyok mínuszban. Később ő egyenlíti ki az én számlámat. És így eljátszunk. Lásd: PenzAudit minden LETS kör nagyon kis hitelkeretet kap amivel el tud számolni a többi LETS körrel bankpénz nélkül. Ez 5%-a az egy fõre jutó hitelkeretnek (ami kezdetben 300 EUR, késõbb lassan emelkedik kb 3000 EUR-ig, de csak azokban a LETS körökben, amik nem végig minuszban voltak). A 300*0.05 = 15 EUR/fõ -bõl (ha összejönnek 5000-en ugyan kitelne a ház) emiatt nem éri meg nekik házat venni: a saját hitelkeretüket tennék használhatatlanná. A körön belül (bizonyos peremfeltételek mellett) meg viszonylag szabad a kezük.


Konvertibilis LETS - likvid tartalék !

Hogyan lehet egy LETS rendszerből konvertibilis fizetőeszközt csinálni?

 • Aligha fog állambácsi így fizetni az alkalmazottaknak, és aligha lehet elkölteni a Tescoban. Ráadásul a bankok sem hiszem, hogy elfogadják adósságtörlesztésként.

Természetesen ugyanúgy, mint bármely más pénzt, (csekély mennyiségû) likvid tartalék segítségével lehet konvertibilissé tenni. A konvertibilitás = átválthatóság azt jelenti, hogy van a rendszerben olyan szereplõ, aki átváltja, vagyis készpénzt vagy bankszámlapénzt ad érte (amivel lehet vásárolni Tescoban, bankadósságot törleszteni, stb...). A likvid tartalék nem kell, hogy 1 helyen legyen. Az az értelme mégis az egésznek, mert a likvid tartalék csak 1-10%-a a rendszerben használt összes pénznek.

Ha a hozam nagyobb, pl. nem sima EUR alapú a nomináció, hanem az EUR-hoz képest 2-3%-al felértékelõdik, akkor biztosan lesznek, akik inkább adnak forintot vagy EUR-t LETS pénzért. Ez kizárólag piaci kérdés, lehet az EUR-hozam akár 4% is. Létrehozunk 0,2,4%-os EUR LETS-eket, és közöttük kényelmes átjárást biztosítunk. (akinek +EUR4-e van, annak nem éri meg elcserélni +EUR0 -ra, kivéve, ha úgyis nemsokára el akarja költeni, és kap valami kis plusz-t a csereféltõl. Akinek +EUR0-ja van, általában szívesen elcseréli +EUR4-re). Az egész kereslet-kínálat könnyen automatizálható. a felhasználó szempontjából mindössze egy nem0 "készpénzfelvételi" díjat jelent, ha nem a rendszerben akarja elkölteni.

 • Kisebb tranzakciókhoz alighanem az EUR0-t fogják használni (nincs értelme a hozam könyvelésével bíbelõdni). Nagyobb összegeknél a két fél megállapodása alapján lehet, hogy felét EUR2-ben, felét pedig EUR4-ben fogják bonyolítani. Ez rájuk tartozik.
 • Mivel nincs kamatrés, ha növekszik a rendszer, reklámokból vagy szolid (kb 0.1 EUR / tranzakció) tranzakciós díjakból kell fedezni a kiadásokat. Lehet, hogy az EUR4-nél magasabb lesz a tranzakciós díj.
 • Lehetséges, hogy csak az EUR4 lesz konvertibilis. Mindenesetre aki bankpénzt akar kivenni, annak még mindig jobban megéri, mintha bankhitelt venne fel.

Az is lehetséges, hogy

 • EUR0 általában közvetlenül nem átváltható, belsõ pénz
 • EUR2 átváltható (közepes költségen), ha az egyenleg az átváltás elõtt pozitív, és az átváltás után is nemnegatív
 • EUR4 átváltható (kis költségen), akkor is, ha az egyenleg az átváltás után negatívba megy (ez bankpénz vagy készpénz kölcsönadásának felel meg)

Arra senki se számítson, hogy odajön, körbenéz, talál valakit, aki ad neki EUR0-t, amit felvesz, és kint, mintegy kamatmentes kölcsön él, mint Marci Hevesen. Nem fog ilyet találni.

 • Mi lesz, ha elkezd fogyni az országban a bankpénz?

 

  • már elkezdett fogyni. Sõt, eleve viszonylag kevés volt, a környezõ országokhoz képest (a GDP százalékában kifejezve 40-45%, a szokásosabb 70-150%-hoz képest)
 • Ha a bankok csak azt fogadják el, ugyanúgy marad a hitelkényszer, nem?

 

  • elvileg szélsõséges esetben talán igen, a gyakorlatban lényegében nem
 • Mi lesz azokkal, akik a bankpénz hiánya miatt nem tudnak törleszteni? Meg lehet őket valahogy menteni?

 

 • Bernard Lietaer azt mondja, a WIR-hez hasonló B2B elszámolási rendszer kell. Bár több ezer közösségi pénz van (többnyire LETS-ek), egyetlen igazán nagy a WIR, kb 2000 millió dolláros éves forgalommal. Egyébként svájci frankhoz van kötve, Svájcban van. Svájcban a cégek 25%-a kapcsolatban van a WIR-el. Ennek igen fontos szerepe volt Svájc gazdaságának stabilizálásában. Lietaer-nek igaza van, a monopolisztikus bankrendszeren kívüli kiegészítõ elszámolási rendszerre van szükség. 
  • Viszont kiemelten fontos lesz az, hogy a technikai megoldás biztosítsa: a rendszer üzemeltetõi se élhessenek vissza vele. Vagy jól mûködik a rendszer, vagy a sértett fél által bemutatott dokumentumok alapján bárki (nem csak a bíróság, vagy kamu-auditor, mint pl. PSZAF) eldönthesse, hogy a rendszer helyesen járt-e el. Az összmennyiség ellenõrizhetõsége azért fontos, hogy az üzemeltetõk ne bocsáthassanak ki maguknak plusz mennyiséget. Ezeket EGYIK korábbi rendszer sem tudja ! Csak az EpointSystem . Ugyanakkor éppen a digitálisan aláírt tranzakciók automatikus feldolgozhatósága teszi ezt a rendszert egyúttal a világ leggazdaságosabb, egy pénzügyi utalást a lehetõ legkevesebb emberi munkával végrehajtó rendszerévé.

Törvényi háttér

Erre figyelni kell, mert az erőszakszervezet (esetünkben a Mussolini féle fasizmus definícióját megvalósító állam) könnyen bebörtönözhet valakit pl. ilyesmi címszavakkal:

 • PSZAF engedély nélkül végzett pénzintézeti tevékenység
  • itt a "nyilvános hirdetés" a kulcs. Ha ezt a vádat a szereplők el tudják hárítani, akkor egyébként nincs magánszemélyek, cégek megállapodásának törvényes akadálya még akkor sem, ha engedményezések, szívességek, kötelezettségek elszámolására vonatkozik is (erre van APEH-es és PSZAF állásfoglalás is).
 • pilótajáték
 • "állam elleni izgatás" ("alkotmányos" ... blabla blablabla)
 • közösség elleni izgatás
 • bizonyos vélemény, pl. valaminek a tagadása (....-tagadás, a komm.rendszer során elkövetett állami erőszak tagadása stb...)
  • talán ez a kisebbik veszély: én speciel még a jelenlegi fasiszta rendszer erőszakviselését sem tagadom, nemhogy az előzőét, amit koromnál fogva közvetettebb módon ismerek

Hol valósul meg a nyilvános hirdetés ?

 • Emberek egy csoportja összejön, és megállapodnak (1959.IV.tv.negyedik rész), hogy szívességek elszámolására "LETS rendszer"-hez hasonló számítógépes nyilvántartást vezetnek (PSZAF állásfoglalás szerint ez nem minősül pénzintézeti tevékenységnek: igaz, éppen nem találom ezt az állásfoglalást).
 • Tagok egyénileg írásban nyilatkoznak, hogy digitális aláírásukkal adott módon aláírt kötelezettségeiket bírói úton kikényszeríthető tartozásnak ismerik el (azaz ha aláírják, hogy "majd megadom" azt tényleg nem tehetik meg, hogy végül nem adják meg)
 • Továbbá felhatalmaznak 1 tagot, hogy más hasonló körök (tagjainak) létének tisztázását végezze megadott szúrópróbarendszer szerint, és más, természetes személyeket (is) tartalmazó körök számára kölcsönösségi alapon hozzáférést nyújtson adott csekély mértékű egyenleghez (mely a tagok által használt bizonylatokrtól megkülönböztethető, de azokra átváltható)
 • Kölcsönösen megállapodnak, mitől függ a nyilvántartási egység felső értékhatárának alakulása. Hogy adott tranzakció során hány nyilvántartási egység cserél gazdát, és milyen (a felső értéket meg nem haladó) értéken "könyvelik" (pl. APEH felé), ez a saját dolguk. A nyilvántartási egység felső értékhatárának esetleges (tagok szándéka szerint kerülendő) bírói úton történő kikényszerítés esetén van szerepe

Ebben nem követik el a "nyilvános hirdetés" börtönnel sújtandó rémtettét. Akkor valósulhat meg, mielőtt "emberek egy csoportja összejön" ezzel a céllal. Ha valaki ezt hirdeti nyilvánosan.

Ha valaki objektíven tájékoztatja az embereket, hogy ha .... akkor nincstelen kiszolgáltatott rabszolgák lesznek ha pedig ... akkor tisztességes gazdaságot tudnak kialakítani... esetleg  "állam elleni izgatást" is kimeríthet

Összefoglalás

 • egy cég hirdetheti, hogy utalványok kibocsátására és nyilvántartására alkalmas fejlett számítógépes rendszert szerződött partnerei számára üzemeltet - a szerződés könnyen és olcsón megköthető és felmondható.
 • Valaki ismeretlen pedig rámutathat ennek alternatív felhasználására. Ha "plausible denyability" módon csinálja, nem lehet rábizonyítani
  • Még ha esetleg (pl. stílusból, szóhasználatból, bizonyos ismeretekből, jellemző hibákból) többek számára nyilvánvaló is, hogy ki az
  • Én is így képzelem.

 Created by: cell. Last Modification: 2011-02-11 (Fri) 01:01:37 CET by cell.