Random Images

Print

KozossegiPenz

Varázslat

http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution Properties/2.
A független valószínűségi változók összegénél:

 • összeadódik a várható érték
 • összeadódik a szórásnégyzet (nem a szórás adódik össze, hanem a szórásnégyzet !!!)


Vagyis ha 100 ember összeáll, akkor (az egyébhez képest) nem szükséges 100x akkora likvid tartalék (pl. forint számlapénz) ahhoz, hogy a "külkereskedelmük" (tranzakcióik a 100-on kívüliekkel) zökkenőmentes legyen. Csak kb 10x akkora likvid tartalék szükséges, vagyis relatíve 10-ed akkora. Modern kifejezéssel: a "cashflow" kiegyenlítettebb. Amikor egyeseknek bevételeük jön, másoknak kiadás. Ez logikus. A szükséges likvid tartalék a szórással arányos, tehát gyökös összefüggést kaptunk.

 • Nem szükséges, hogy legyenek belső kereskedelmi kapcsolatok a 100-on belül. Ehhez pusztán pénzügyi kapcsolat is elég.
 • Technikailag sokféleképpen megvalósítható, pl. rövid távû kölcsönügyletek, vagy belsõ/közösségi pénz használata.
  • A tapasztalat azt mutatja, hogy az emberek a pénzt pozitív mennyiségnek képzelik el (ami egyébként tévedés, mivel összességében mindig nagyobb az adósságuk a bankrendszer felé, mint a bankrendszer adóssága a betétesek felé, ami a számlapénz jelentése), ehhez érdemes igazodni. Ezért is jobb a kötvénykibocsátás, mint a ripplepay.com pénz.


Vagyis

 • a közösség a pénzének 90%-át befektetheti (pl. földet vesz)
 • a közösségben marad ugyanannyi pénz (likviditás), mint korábban volt
  • ezt a belső elszámolás biztosítja, akár a LETS-hez hasonló, akár más belső pénzzel (community/complementary currency)
 • óriási éves adományt ad a társadalomnak
 • Ha pl. 1 mrd Ft-ot befektetnek (=felszabadítanak, állásból forgásba hoznak, esetünkben a bankok által adósságként teremtett pénzt saját maguk által kibocsátott pénzre cserélik), azzal kb 3 mrd Ft-al tud csökkenni a gazdaságban az adósság a pénzt teremtő bankok felé (mert az adósság a bankok felé többszöröse, mint az általuk teremtett, még a gazdaság pénzkínálatában levő pénzmennyiség). A régi hitelek törlesztésével a gazdaságban csökken a pénzmennyiség. A pénz forgási sebességének fenti szerinti növelésével egy csomó hitelfelvétel nem lesz szükséges, ami egyébként szükséges volna.
  • A 3mrd Ft adósságcsökkenéssel kb 300 MFt / évvel tud csökkeni a társadalom terhe, amit a bankoknak fizet azért, hogy pénzt teremtsenek, amit a társadalom ingyen is meg tudna tenni. Beleszámoltuk (levontuk) a betéteseknek kifizetett kamatot is, ami kb 20%-a az adósság után szedett kamatnak, nem azért, mert a betéti kamat ennyivel kisebb, hanem mert a kamatozó betétek mennyisége jóval kisebb, mint a bank felé fennálló adósság mennyisége. Ez az előny nagyrészt a közösségen kívül jelentkezik, ezért tekinthetjük adománynak. Robin Hood jellegű, de nem a pénzoligarchiától vesz el, hanem megakadályozza, hogy a pénzoligarchia elvegyen a társadalom alsó 99%-tól.
 • járulékos hatásként a közösség nagymértékben függetlenné tud válni az átverésen alapuló rendszertől (aminek egyik tünete a vagyonátvételek, naiv szóval válságok), és olyan tranzakciós láncok (munkalehetőségek !) valósulhatnak meg, amik kölcsönösen előnyösek, de banki pénzteremtéssel nem tudnák kitermelni a bank parazita hasznát. Lásd: http://www.falura.hu/penz/


Tehát a nyereség nem a semmiből jön. Hanem a jelenlegi magánbanki pénzteremtésből adódó adósságot csökkenti. A bankok parazita haszna csökken ugyan, de a járulékos előnyök miatt a szegények haszna ennél nagyobb mértékben nő.

 • jelenleg a gazdaságot az átverésen alapuló pénzteremtéssel kapcsolatos, egyre növekvő eladósítás, elzálogosítás és (hogy a növekvő kizsákmányolás mellett is megéljenek) a termelés növekedéskényszere uralja. Ez teljességgel fenntarthatatlan, környezet és emberellenes.
 • Ha ennek a varázslatnak, a közösségi pénznek (vagy más, nem átveréssel keletkező pénznek, ami elvileg lehetne állami is, de erre nem szabad várni) ismerete elterjed, a gazdaság az emberi igények szerint tud majd alakulni.

 


Függetlenség

A közösségek 3 féleképpen tudnak függetlenedni a magánpénz oligopóliumtól (pénzoligarchiától).

 • pénzteremtés - ez a legfontosabb. Ha ennek fontosságát felfogja az ember, a többi már könnyen megy
 • nominálás: EUR-HUF kosár, vagy valós értékekhez (lehet konvergálni akár a városi fogyasztó kosarához, ami definíció szerint inflációmentes).
 • infrastruktúra-használat
  • valószínûleg a belföldi utalások még sokáig szerepet kapnak, persze egyre kisebb mértékben, amíg az új clearing-rendszer teljesen ki nem szorítja a magánbankrendszert, vagy le nem töri az árait (nyilván az utóbbi a jobbik eset. Át fog tudni alakulni a jelenlegi káros bankrendszer hasznossá, ha a feltételek kikényszerítik)
  • a nemzetközi tranzakciókat, melyek költségei (tranzakciós + árfolyam-rés) horrorisztikusak, ki lehet és kell váltani clearinggel
  • a pénzteremtés és a nominálás rendbetételéhez képest a jobb, gazdaságosabb, átláthatóbb átutalási / nyilvántartási technika megvalósítása már nem nehéz. A jelenlegi (szándékosan) átláthatatlan, nyilvánosan auditálhatatlan, technikailag primitív rendszer helyett nyilvánosan auditálható TitleServer-en alapuló pénzt üzemeltetni

 


Nominálás

EUR-HUF kosár, vagy valós értékekhez (lehet konvergálni akár a városi fogyasztó kosarához, ami definíció szerint inflációmentes).

Az SDR kosár is változott az idõk folyamán

  • Pl. 1000000 korona kezdetben 80% Ft, 20%-ban EUR: 800 ezer Ft + 200000 / 265 = 755 EUR-hoz van kötve (amikezdetben 1MFt), de értéktartó módon. Vagyis egy év után 1 korona már többet ér mint 1 Ft. Az EUR-részre 2-3%, a HUF részre 8-11% (jegybankihoz közeli) hozam tartozik. A kosár a monetáris tanács döntése szerint idõben eltolódhat az EUR felé, vagy igazi értékek is bekerülhetnek.
  • az EUR-t nem kell feltétlen napi szinten követni, jobb lehet 1-2 hetes csúszóátlag

 


Technikailag

A közösségi pénz neve korona. Kezdetben 1 Ft = 1 korona. Kesobb 1 Ft < 1 korona. A korona kötvényhez hasonló, hozama a magasabb banki kamatokhoz közeli, pl. 8%. Célszeruen a jegybanki alapkamat alatt van.

Mo-on kb. 10000 milliárd forint van, 28000 mrd (magán)adósság a bankok felé (az államadósság ezen felül van), évente kb 4000 mrd forint adósságszolgálat. Kb 1000 mrd Ft szûnik meg a hiteltörlesztések során, ezt a társadalom - amelyik nem érti, mi történik - újabb bankhitelek útján pótolja. Egy év alatt kb tagonként 200 eFt teremtése szüntetné meg a banki hitelkényszert. Várhatóan pár év után

 • Minden 18 éven felülinek (14-18 év között a SzovetKezet feltételei szerint, gondviselõ beleegyezésével) alanyi jogon biztosítjuk a pénzteremtési jogot - konvertibilis közösségi pénz létrehozásához.
 • 40 eFt -ért kap 200 eFt-t. 160 eFt-t formailag kamatmentes kölcsönként kap, vagyis hosszú távon sem a közösség, sem a tagok nem lehetnek deficitesek. Ha költöttek, azt elõbb-utóbb meg is kell keresni, vissza kell hozni. Bírói úton kikényszeríthetõ.
 • hogy ne legyen olyan csábítás az azonnali elköltésre, 50 eFt-t kap azonnal, aztán havonta 10 eFt-t (16 hónap alatt kapná meg a teljes összeget), ha van pénzmozgása (befelé is jön. Természetesen kifelé is mehet). Ha a tagnak hónapokig nincs pénzmozgás befelé, akkor a továbbiakban a kamatmentes hitel maradék része felfüggesztõdik: késõbb kapja meg.
  • Ennek igazolásához a pénzteremtési idõszakban csak a tag által megadott számlák (max 8 számla) egyenlege kerül automatikusan beszámításra. (ne felejtsük el, hogy akár 1000 számlát is létrehozhat)
 • számlavezetési díj nincs (egyébként is akárhol tárolhatja a "koronákat", azokat nem mi tároljuk, hanem O maga! Mi általában nem is tudjuk, kihez tartozik éppen ), az aláíró kulcsait pedig (ugyanúgy, mint egy internetbank jelszót) védenie kell
 • számlalétrehozási díj: döntés kérdése. Max 200 korona. Akár automatikusan, utalás pillanatában is létrejöhet (az aláíró szervernek ez a legegyszerubb).
 • a belsõ tranzakciók átutalásának rögzítése (digitális igazolás kiállítása) díja 1 ezrelék alatti
 • a kifelé meno tranzakciók díja 1-2 ezrelék (2 ezrelék a készpénzfelvét díja)


A költségek:

 • A nagy biztonságú aláíró szerverek, amik az aláírásokat ellenõrzik, végzik, és a bizonylatokat kiállítják, a szekvenciaszámokat jegyzik
 • a közvetítõ szerverek -webserverek - amik támadásával nem lehet a rendszerben pénzügyi tranzakciót végezni (legfeljebb megakadályozni, ha mindegyiket lelövik)
 • tájékoztatás, marketing, reklám
 • esetleges behajtás
 • bevallások (Szövetkezet => APEH)


Monetáris tanács

döntések:

 • mennyi legyen az értéke a devizákhoz képest (a "hozama") ?
  • egyáltalán, miben legyen nominálva ? Kezdetben forinthoz, de aztán egyre nagyobb arányban euróhoz is lehet kötni, vagy aranyhoz, vagy földhöz, vagy városi fogyasztó kosarához, stb...
 • mennyi legyen a teljesen likvid fedezet ? (AXA bank 500 eFt felett ad 8% kamatot a látraszólóra is)
  • mennyi legyen államkötvény ?
  • mennyi legyen föld ?
  • ha egyéb fedezet is van, pontosan mik ?
 • más hasonló társaságokkal való kölcsönügyletek


Egyszerû EUR-HUF kosár esetén a hozamszabályozás akár automatizálható: ha fogy a likvid tartalék, emelni kell a hozamot. Ha túl sok gyûlik, akkor csökkenteni.


Közösségi pénz megjelenési formái
(amit itt írok, laikusként írom, nem tudom, hogy mit lehet szerződésbe foglalni és mit nem)

Váltó:

 • hitelviszonyt megtestesítő, bárki által kiállítható, széleskörűen alkalmazható értékpapír
 • http://hu.wikipedia.org/wiki/Váltó
 • http://jab.complex.hu/hjegy.php?docid=96500001.IM
 • az emberek szerintem könnyebben el lehetne fogadtatni, mint a kuponokat, mert ott nincs garancia rá hogy a pénzben kapja meg a tartozását, itt meg igen
 • szerintem így kéne használni:
  • önkormányzat részben ezzel fizeti alkalmazottait (megegyezés szerint)
  • max annyit bocsát ki, amennyi az éves bevétele (sorszámozás pl ezres címleteknél: 1-1000, 1001-2000...), hoszú lejáratra (min 1 év)
  • elfogadná hogy ebben fizessenek neki adót és egyéb bevételeket (úgy kell alakítani az önkormányzat bevételeit, hogy ne egyszerre fizessék be az adót, nehogy hirtelen eltűnjön a pénz)
  • ha helyileg használják, hamisítás ellen szerintem elég egy fémcsík
  • valahogy felügyelni kell, hogy mennyit bocsát ki az önkormányzat
 • szerintem most ezt lehet a legkönnyebben és leggyorsabban bevezetni
 • betétgyűjtéshez hasonlóan lehet használni: pénzért (és az emberek saját váltóiért-megfelelő arányban) a közösség központi szerve(szövetkezet) saját váltót ad. Az emberek átadhatják a váltókat a szövetkezetnek kezelésre ( a szöv nem sajátjaként kezeli, hanem bizományisként őrzi a tulajdonosnak). Elektronikus megbízással a tulajdonos utasíthatja a kezelőt, hogy írjon át xy értékű váltót a tulajdonos "letéti számlájának" terhére az új tulajdonos javára(vagy utaljon át bankszámlapénzt egy számlára)=>így pénzeszközöket is lehet gyűjteni befektetéshez, de nem kell mindenkinek egy nagy rakás papírral rohangálnia.
 • a tvr szerint látraszólónál lehet egy évnél hosszabb futamidő is (kp-s használatnál nem kéne önkormányzatoknak évenként nyomtattatni), ugyanakkor egy csomó szakirodalom azt írja, hogy max egy év-mosta kkor mi van?
 • a hatalom a pénzforgalmi intézmény magyar jogba való beemelése kapcsán olyan törvényjavaslatot nyújtott be, amely engedélyhez köti az üzletszerű váltókibocsátást. ezzel ellehetetleníti hogy egy közösség központilag gyűjtsön pénzeszközöket váltó segítségével, úgy hogy azzal tulajdonosként rendelekzzen. http://www.parlament.hu/irom38/09636/09636.pdf 3.§, 1. bekezdés (3. oldal teteje)


Kézpénzhelyettesítő fizetőeszközök (csekk, elektronikus pénz):

 • ezek által lehet rendelkezni a hitelintézetnél levő kötelezettségünkről
 • pénzteremtésre nem jók: fedezetlen csekket kibocsátani tilos (csak látraszóló kamatra lehet számítani), e-pénznél még arra se, mert azt bankpénzért adják
 • technikai könnyítés: olcsóbb lesz a pénz gyorsabb forgása, a bankszámlapénzt is könnyebben lehet a faluban használni: nem kell az automatához rohangálni vagy POS-t venni
 • http://jab.complex.hu/hjegy.php?docid=96500002.IM


Kötvény, állampapír:

 • kötvényt egyszerre nagy mennyiségben, sorozatban bocsátanak ki, kell hozzá bef. szolgáltató vagy hitelintézet
 • nagyobb beruházásokra jó
 • közvetlen pénzként használni őket nehézkes, az átruházási nehezítések miatt


Kupon, tanusítvány, jegy (utalvány?):

 • "kizárólag a kibocsátó árujára vagy szolgáltatására lehet beváltani".
  • Igen, törvény szerint közvetlenül kp-re nem váltható
  • de átadni (pénzként használni) lehet, ennek semmi akadálya
  • a kibocsátó árujára váltható, a kibocsátó pedig az áruját kp-vel visszavásárolhatja. A befektetési (nem ékszer, hanem tömb vagy érme) arany különösen kellemes, ui. arra nincs AFA (ha a világpiaci ár környékén - a törvényben meg van határozva egy +- százalék - cserél gazdát
 • ha nem pénzeszköz (vajon a számlapénz is ide tartozik-e? minden bizonnyal igen) átvétele után bocsátod ki, hanem munkáért, akkor szerintem nem lehet betétgyűjtés vagy e-pénz kibocsátátás. Ez igaz, sajnos szinte minden tranzakcióra szigorú adózási szabályok vonatkoznak, súlyos terhekkel és szankciókkal.
  • Milyen szankciókra gondolsz? Utalvány nem számít természetbeni juttatásnak, ha bármire használható (nincs 54%os kulcs, csak sima SZJA), és pénzhelyettesítő eszkönek számít=>áfa sincs. Vagyis ha valaki pénzért vesz utalványt, akkor jelenleg semmilyen vonzata nincs, ugye (SZJA sincs) ? Ha nem ad érte pénzt, hanem egyéb okból kapja, akkor van SZJA. (gondolom erre gondolt a súlyos terhek említésekor, és a szankció, ha valaki nem vallja/fizeti be, természetesen többszörös fizetés, ill. börtön.)
  • Egyelõre még kivétel a levegõvétel, a kölcsönadás (magánszereplõk között, forintban kamatmentesen) és a befektetési arany eladása.
  • További érdekesség, amikor nem történik tranzakció, csak egy jövõbeni tranzakció kedvezményezettje változik meg (a jog eladás más, az megint problémás) - úgy néz ki, ezt a jogi problémát a ScienNet ügyesen megoldotta. A szerzõdéskötés szabadsága (1959-es tv.) elég nagy szabadságot enged, pláne ha kihasználjuk, hogy feltételeket is kiköthetünk a szerzõdéskötés során.
  • ezt kilehet kerülni szövetkezet belső elszámolásával (lásd lejjebb)


Közraktári jegy: http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zrakt%C3%A1ri_jegy

Szövetkezetben:

 • tagok közreműködésének mérésére játékpénz
  • ha A elad valamit B-nek, azt el lehet úgy könyvelni, hogy A eladja szövetkezetnek, szöv. pedig B-nek
  • ha a szöv. nem fizet osztalékot a közreműködés után, szerintem még adózni sem kell?
  • ha valaki igazi pénzt szeretne kivenni, az az osztalékelőlege (=hitelt kap)
 • vagyoni hozzájárulás: részjegyek pénzként használta
  • mintha azt olvastam volna, hogy az új törvény megszüntette a részjegyek átruházását
  • ha barmikor vissza lehet váltani a részjegyet, és bármennyit lehet belőle venni: az olyan mint a betétgyűjtés--nem tudom, hogy erre van e lehetőség
 • tag kölcsönad a szövetkezetnek: törvény korlátozások vannak


Szerződésekkel:

 • tartozáselismerés
 • mögöttes értékpapírokat (pl kötvények, állampapírok) átruházó szerződések pénzként való használata (TODO:utánanézni, hogy lehet az értékpapírszámlán levő értékpapírokat átruházni)
 • elektronikus szerződés: jó lenne, ha ezzel mindent lehetne, amit eddig írtam, de nem tudom, hogy meddig lehet ilyen formában elmenni

 


Bankár, aki tisztán látja, hogy a civilizációnk fennmaradása múlhat ezen:

"We are completely dependant on the commercial banks. Someone has to borrow every dollar we have in circulation, cash or credit. If the banks create ample synthetic money we are prosperous; if not, we starve. We are absolutely without a permanent money system.... It is the most important subject intelligent persons can investigate and reflect upon. It is so important that our present civilization may collapse unless it becomes widely understood and the defects remedied very soon." — Robert H. Hamphill, Atlanta Federal Reserve Bank


Linkek

 • TitleServer technikai részletek EZ a SAJÁT FEJLESZTÉS, AMI - EGYEDÜLIKÉNT - a nyilvános AUDITÁLHATÓSÁG KÖVETELMÉNYÉT KIELÉGÍTI
 • Bernard Lietaer Stodder_Reciprocal_Exchange.pdf (270.12 KB) mutat "barter-ring"-eket (lényegében LETS rendszerek):
 • the WIR, founded in 1930s Switzerland, and
 • the International Reciprocal Trade Association (IRTA), founded in the US in the early 1970s
 • bitcoin.org

 


Mûködõ körök

 Technológiák amik nem annyira rugalmasak, mint a nyilvánosan auditálható pénz/kötvénykibocsátás és a hozzá tartozó elektronikus piactér, de a magánbanki pénzteremtés és pénzmegszüntetés problémáját kikerülik

 
Created by: cell. Last Modification: 2011-05-07 (Sat) 10:26:34 CEST by nemethdani.