Random Images

Print

PenzAudit

A pénzválság orvossága: a demokratikus pénzteremtés.

Avagy: pénzek létrehozása a közösségek által, és ezen rendszerek összekapcsolása

Kapcsolódó anyagok:  www.ideje.hu ill. EpointSystemEloadas (magyar),  EpointSystem (rendszer technikai részletei: Angol)

Ahogy a mesterségesen generált "válság" egyre súlyosabb pénzhiányt okoz a gazdaságban, egyre többen ismerik fel az ún. közösségi kibocsátású pénzek jelentőségét. Ha egy közösség elég pénzt tud kibocsátani, hatalmas kamatterhektől szabadulhat meg (enélkül az adósság visszafizetése lehetetlen) és függetlenné teheti magát a pénzmennyiséget befolyásoló spekulációktól és egyéb káros hatásoktól. A társadalom a gazdaságot csak akkor tudja tisztességesen, a saját érdekei szerint üzemeltetni, ha a tranzakciókhoz szükséges pénzmennyiség létrehozását nem a bankrendszertől kéri.

Ma közösségi kibocsátású pénzek még csak helyi szinten léteznek, többnyire ún. LETS (Local Exchange Trading Sytem), vagy ehhez nagyon hasonló rendszerben. Alapvető tulajdonságuk, hogy az egymás iránti bizalmon alapulnak, ami elengedhetetlen, ha nem akarunk a bankrendszernek óriási kamatterheket fizetni pusztán azért, hogy elszámolási rendszerünk lehessen.

Sokféle módon teremthető közösségi pénz, monetizálhatunk (használhatunk pénzként) földet, termelő gazdaság jövőbeni termelését, stb., de bármilyen módot is választunk, az alap "építőkő" valamilyen jövőbeni teljesítési vagy fizetési ígéret (a fizetés történhet más pénzzel, termékkel, munkával, ez az egyességet kötő felek megállapodásán múlik). LETS rendszer is megvalósítható az ígérvények bizonyos szabályok szerinti kibocsátásával: minden tag csak egy bizonyos összeg erejéig bocsáthat ki ígérvényt (pénzt), viszont az ennek a feltételnek megfelelően kibocsátott pénzt a közösség minden tagjának el kell fogadnia a rendszeren belüli követelései kiegyenlítésére.

Sajnos a LETS rendszerek jelen formájukban nem növelhetők országos méretűre, és így, mivel csak rendszeren belüli fizetésre használhatók, egy-egy közösség számára is csak részleges megoldást nyújtanak (a "tartalékként" TÁROLT pénz nagy része továbbra is banki pénz marad). Ha mindenki tagja egy-egy kisebb LETS-körnek, az ezek közötti tranzakciók még mindig banki pénzzel kell, hogy történjenek. Bizonyos feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy a LETS rendszerben létező pénz a LETS rendszeren kívüli tranzakciókra is használható legyen - ez az "átválthatóság" (konvertibilitás) megvalósítható, ha a szabályrendszer a szereplőket erre ösztönzi.

 Országosan, sőt globálisan használható alternatív pénzrendszer a sok kis kör ÖSSZEKAPCSOLÁSÁVAL hozható létre, biztosítva a rendszerek közti tranzakciókat, megtartva azt az előnyt, hogy mindenki csak a saját LETS-társaiért (többnyire személyes ismerősök) vállal részleges felelősséget. Az összekapcsolás első és legfontosabb feltétele egy közös (de nem központosított, elosztottan működő) AUDITÁLÓ RENDSZER létrehozása. Egy ilyen rendszer biztosítja, hogy az egyes LETS-ek üzemeltetői se károsíthassák meg a tagokat, illetve hogy az egyes tagok ÖSSZES KIBOCSÁTÁSÁNAK mértéke ellenőrizhető legyen (nem kell a pontos összeget publikálni, elég, ha ellenőrizhető, hogy nem lépi túl a határértéket). Ha tag egy rendszerben, ami max. 500EUR eladósodást enged, több rendszer tagjaként összesen sem bocsáthat ki ennél többet.

Auditált LETS-ek között létrehozható egy LETS-közi elszámolási rendszer, ami az egyes rendszereknek is elszámolási keretet ad, így lehetővé téve a különböző LETS-devizák adás-vételét anélkül, hogy minden alkalommal banki pénzt kéne használni a kiegyenlítéshez, de egyúttal biztosítva, hogy egy csaló ál-LETS ne károsíthasson meg más rendszereket. Elengedhetetlen azonban, hogy minden tagrendszer megfelelő auditálással működjön, a pénzkezelő szoftvereknek ezt meg is kell követelniük és ellenőrizniük kell.

Felföldi Zsolt (informatikus)


LETS közösségi elszámolási rendszer mûködése (köszönet a Pilis Koronakör Csereklubnak):

 

LETS
 

 • A rajzon termék és szolgáltatás-nyújtás irányára látunk példákat. Zárójelben az ez által kialakuló egyenleg.
 • Természetesen a készpénzben vagy bankpénzben nyújtott kölcsönügyletek révén keletkezõ követelés-kötelezettség ugyanúgy feljegyezhetõ a rendszerben.
 • Akkor jó egy LETS rendszer, ha az üzemeltetõk igazolni tudják a résztvevõ tagok felé az elszámolási tranzakciók tisztességes menetét (azaz hogy nincs a rendszerben olyan, aki jobban mínuszba megy, mint amit a kerete enged).
  • Ezt anélkül kell biztosítania, hogy a tranzakciók részleteit, különösen a forgalom és egyenleg névhez kötését el lehessen végezni (szigorú értelemben vett "banktitok"). Szigorúbb, mint a svájci bankoknál, ha ezt nem egy bank, hanem a technika, a matematika, a kriprográfia biztosítja.

LETS rendszerek összekapcsolása a társadalom által létrehozott AUDITÁLHATÓ Elszám "központi bank" segítségével. A központi bank nem multiplikálható, de  a LETS rendszerek közötti elszámolásra használható "Eurokorona" tokeneket bocsát ki, a LETS rendszerekbe vitt likviditási kerettel arányosan (kb annak 5%-a mértékben).

Az Eurokorona kezdetben az Euro értékével egyezik, de értéke az EUR-hoz képest évente 2%-al növekszik. A monetáris tanács ezt csekély mértékben megváltoztathatja, ill. hosszú távon a fogyasztói kosárhoz kell kösse.

 • Béla és Aladár egy tranzakció során megállapodik abban, hogy Aladárnak 2 Eurokorona követelése keletkezett Bélával szemben.
  • Béla a kötelezett. Köznyelven: "Béla utal 2 Eurokoronát Aladárnak"
 • Béla csereklub rendszerében az elszámolási egység a fabatka.  Esetünkben Béla egyenlege 7 fabatkával csökken
  • Mivel a LETS rendszerben az egyenlegek összege 0, Btech technikai számla egyenlege 7 fabatkával növekedett.
  • Vagyis a B csereklub a saját kis tartalék Eurokoronából  2-t Béla utasítására és 7 fabatkája alapján A csereklubnak átad.
 • Aladár rendszere megkapja a 2 Eurokoronát
  • Aladár 9kg búzát kap (az A rendszerben az elszámolási egységet a búzában mérik)
  • természetesen az Atech technikai számlán az egyenleg 9kg-al csökken)

Eredményképpen Aladár és Béla úgy meg tudták oldani az elszámolást, hogy különbözõ cserekluboknak a tagjai, melyek akár más-más egységekkel dolgoznak (ha  a belsõ elszámolási egységként az Eurokoronátt használják, akkor a példa még egyszerûbb). Nem volt közös ismerõsük, és nem kellett idegen szereplõkben túlzottan megbízniuk. Mindössze annyi kellett hozzá, hogy mindkettõnek volt pár ismerõse, akikkel kialakítottak egy kis saját 0-összegû LETS rendszert (csereklubbot, elszámolási rendszert). Az elszámoláshoz egyáltalán nem volt szükség a magánbankok által teremtett pénzre.

Bár van némi hasonlóság a központi bankon alapuló bankrendszerhez, nagyon lényeges  a különbség - mondhatni ég és föld. A vázolt rendszerben nincs olyan szereplõ, aki olyan pénzt teremt (és szed érte kamatot!), amiért más ad értéket. A rendszerben az összes adósság  visszafizetése után is megmaradnak az elszámolásra alkalmas jelek. A gazdaság résztvevõi nem fizetnek óriási kamatterheket azért, hogy a gazdaságban jelen legyenek az elszámolásra alkalmas jelek. Ezen jeleket önmaguk hozták létre, pusztán ennek a szándéknak kinyilvánításával, arra alkalmas technika használatával, a hozzá tartozó feltételek elfogadásával.

elszámolás

Nyomtatott sajtóban is felhasználható (lényeges módosítás nélkül !)

 

Az alabbi weblap aljan 2 pici excel tabla  letoltheto (ez nem közvetlenül a pénzhez tartozik, hanem csak közvetve - a piachoz): http://www.karpathaza.net/node/628

 Created by: cell. Last Modification: 2009-11-02 (Mon) 19:19:49 CET by cell.