Random Images

Print

AdossagPenz

Igen nehéz átlátni, mi történik, ha a társadalom megengedi a magánbankrendszernek, hogy a pénzt adósságként teremtse, ezért álljon itt egy szemléltetés.

A

Táblázat: AdossagPenz.xls (93.50 KB)

Látjuk a kamatmarzs mítoszt (miszerint a bankrendszer haszna a kamatréssel arányos) szétporladni. A kisebb kamatrés minimális mértékben csökkenti a bankrendszer hasznát, miután kialakult az eladósodás. Extrém kis kamatrés az eladósítás folyamatát lassabbá tenné (pl. 10-15 év helyett 25-50 év).


Feltételezés, hogy a társadalomnak a gazdaság üzemeltetéséhez szüksége van adott mennyiségû pénzre.

Láthatjuk (amit a közgazdászok eddig nem vettek észre), hogy ha a pénzt a magánbankrendszer adósságként teremti, akkor az egész gazdaság biztosan eladósodik.

A példánkban a GDP 1000-rõl 26000-re (F20:F39) növekszik 19 év alatt, de ez reálértéken csak 1000-rõl 2000-re (H20:H30), azaz 2-szeres változást jelent. A többi az árszínvonal változása, azaz az infláció (B oszlop).

Az M pénzkészlet növekszik, de alapvetõen nem az N (nagy erejû pénz) mennyisége növekszik, (bár elsõ 7 évben az N is nõ, lásd D20:D27, ami Magyarországon 1989-1996-nak felel meg), hanem a magánbankrendszer által teremtett P mennyiség. Ezt az MNB intézte így, és a pontos számokat az MNB-tõl kell kérni.

Az M,N és P értékek a 0..19 évben egyébként a magyarországi tényleges értékekhez közel állnak (az egység=milliárd forint)

A példánkban a pénz forgási sebessége is növekszik (kb. a maximális megfigyelt értékre, ennél szinte minden országban alacsonyabb a forgási sebesség). Sokkal rosszabb lenne a helyzet, ha a pénz forgási sebessége alacsony maradt volna, mert az (a GDP-hez képest!) még nagyobb pénzmennyiséggel, és adóssággal járna.

Láthatjuk az adósság változását.

  • Az államadósság terhe pedig a GDP kb 8%-a. Nem errõl szól a táblázat, csak éppen említi
  • A magánadósság terhe kb a GDP 10%-a. Magyarországon egyébként a pénz forgási sebessége különösen magas. Nem is tudok másik országot, ahol ilyen kevés pénz lenne a gazdaságban. A környezõ országokban a  v=GDP/M jóval alacsonyabb, mint nálunk.

 Created by: cell. Last Modification: 2008-12-01 (Mon) 12:02:53 CET by cell.