Random Images

Print

IngatlanMaffia

Mi is az ingatlanmaffia?
 
Egyesek szerint az állami alkalmazottak, a törvényhozás által tűrt, támogatott csalás, amikor lehetőséget teremtenek az állampolgárok szervezetten történő becsapására, kifosztására.
A másik vélekedés ide sorolja a megtévesztést is, amikor hamisított papírokkal más ingatlan tulajdonát sajátjaként értékesítik a bűnözők.
 
Egy tágabb értelmezés szerint jelenleg egy kvázi ingatlanmaffia veszi el az amerikai polgárok otthonait, teszi utcára őket. És ezt az amerikai modellt követjük itthon mi is, aminek az a veszélye, hogy hasonló sorsra juthatunk.
Hogyan függnek ezek össze, mi a közös bennük?
A probléma gyökere a közös, az emberi természet hibája, a mohóság, a pénz utáni vágy, a birtoklási vágy, amit a fennálló társadalom vezetői támogatnak, más részük jobb esetben csak közömbös ezzel a problémával szemben.
Hogyan alakulhatott ez ki?
 
-       A fő ok, hogy engedték, engedjük, hogy országok pénzügyeit magánemberek magánbankokon keresztül a saját hasznukra, gyakorlatilag felelősség nélkül irányítsák. A FED, az amerikai jegybank szerepét betöltő bank néhány család tulajdonában van, akiknek eladósodott az egész világ.
-       Kialakulhatott a minden kontroll nélküli, törvénytelen magyaroszági privatizáció miatt.
-       Hazánkban a pártok finanszírozását homály fedi, a kapott kampánypénzekért, a hatalomért cserébe a támogató pénztőke számára kedvező döntéseket, törvényeket hoznak megválasztásuk után a parlamentben, minisztériumokban / amit az ellenzék is támogat, hiszen őket is finanszírozza a pénztőke / pl. emlékszünk a Postabank esetére vagy a bankkonszolidációra /ami nagyon emlékeztet a mostani amerikai hitelválságra. Nálunk az történt, hogy a hiányt az állam, azaz mi kifizettük.
Tehát a hatalamra jutottnak, sőt ellenzékének sem érdeke az átlátható, tiszta közélet, a jogbiztonság, a jogegyenlőség, és ez igen erősen segíti az ingatlannal történő visszaéléseket is.
A hatalomra jutott pártot és ellenzékét is ugyanaz a pénztőke támogatja, csak látszólagos a vetélkedés közöttük a szavazókért, valójában több közös gazdasági társaságban együttműködnek, a mai Magyar pártok valójában szűk érdekcsoportok, baráti társaságok, akik a mi, azaz a választóik érdekeit a legkevésbé sem képviselik.
 
Mi történt pontosan Amerikában?
Amerikában annyira alacsonyak voltak a kamatlábak és olyan mértékben emelkedtek az ingatlanárak, hogy egy ingatlanra több hitelt is fel lehetett venni. Ráadásul az amerikaiak napi fogyasztásukat fedezték hitelekből. Később hitelt vettek fel, hogy máshová befektessék, ráadásul a bankok is elkezdtek olyan befektetési jegyeket forgalmazni, melyek a hitelkihelyezés nyereségére épültek. A probléma ott kezdődött, amikor az ingatlanok ára esni kezdett, így eltűnt a hitel mögötti fedezet. Ráadásul a hitelek is drágultak a magasabb kamatok miatt. A kör bezárult, az ügyfelek nem tudják fizetni a hitelt, ha a hitel elbukik, akkor viszont a befektetései is elúsznak a fogyasztónak, hiszen olyan befektetési jegyet vett, mely akkor nyereséges, ha mindenki pontosan fizeti a részleteket.
-       Az USA-ban most egy olyan terv látottt napvilágot, miszerint a becsült 1000 milliárd usd értéktelen hitelt az állami adóssághoz csapják, ezzel a dolgozó állampolgárokkal fizetteik ezt majd ki, azokkal, akik épp e miatt elvesztették otthonaikat, befektetetéseiket...A bajok okozói, egyes bankárok maradnak a helyükön, csak gazdagabbak lettek, és kevesebb lett a versenytárs.
Hol van a párhuzam? Ott, hogy az emberek itt is eladósodnak, a jövedelemük, a bevételük viszont egyáltalán nem biztos alapokon nyugszik, jórészt a külföldtől függ, akár a tőzsdén keresztül manipulált árfolyampolitikán, vagy a külföldi cég munkahely megtartásán keresztül.
 * Hogyan kezdődhet a lecsúszás?
 * Kikből válhat áldozat?
A mai társadalmi recept szerint az embert dolgoztatni kell, annyi fizetést kapjon, hogy munkaerejét újra tudja termelni, és fogyasztani tudjon. Ha nem elegendő erre a jövedelme, vegyen fel hitelt a megélhetés fedezésére. Sokan már itt tartanak közülünk.
A hitel előrehozott fogyasztás, meg nem kapott jövedelem elzálogosítása, amiért cserébe általában aránytalan kockázatot kell vállalni, ingatlanfedezetet kell adni, ami ezután nagyon könnyen elúszhat.
Az országban gyakorlatilag megszűnt a hazai termelés / lásd cukorgyárak, élelmiszeripar, könnyűipar, nehézipar, a közművek, energia szolgáltatók külföldi tulajdonban, - és külföldi élélmiszereket fogyasztunk, pl. spanyol paradicsom, osztrák alma, olasz szőlő.. - gyakorlatilag külföldi cégek bedolgozói lettünk / Suzuki, Audi../ és ezen felül esetleg szolgáltatunk egymásnak..
A média is, annak tulajdonosai is partnerek a vágykeltésben, és ennek következményében, az eladósításban.
Ezek kapcsán felmerülő néhány kérdés:
-       Miért éri meg az Auchan, Tesco, Spar, Lidl, Aldi, cora, stb áruházaknak itt letelepedni?
-       Nekünk miért nem éri meg működtetni hasonló áruházakat?
-       Miért kell az állam működtetéséhez külföldről kölcsönt felvenni, amikor a béreken 2 x annyi terher van, mint maga a nettó bér, és ez az államkasszába kerül? 300.000 Ft bruttó munkabér esetén:
    A munkaadónak ez 402.450 Ft-ba kerül, ebből az államé:         102.450 Ft
       Munkavállalónál marad tisztán: 166.500 Ft ebből az államnak : 133.500 ft
      20 % áfa a költésnél ami + az államhoz kerül:                          33.330 Ft
    Összesen:                                                                       269.280 Ft, ami több mint 200 %-a a 133.170 Ft-nak + az illetékek, adók, amit a nettó bérből kell fizetni..                       
-       A multinacionális tőke által teremtett munkahelyek állami támogatása, a betelepedett cégek adómentessége mennyibe kerül nekünk?
-       Mennyi az a kölcsönösszeg amit ténylegesen felvettünk eddig? Mennyi az, amit már visszafizettünk?
-       Hogyan hasznosult ez a kölcsön?
-       Miért lehet az államháztartásnak hiánya? A vezetőinknek a saját vállalkozásaikban miért nincs veszteségük?
      -  Miért kell bizonyíthatóan jól jövedelmező cégeket privatizálni? pl. ELMŰ privatizáció, 8 % bevétel arányos nyereség garantálása a befektetett tőke után!Ki adott erre felhatalmazást?
     -  Ki adott felhatalmazást az egész ország sorsát meghatározó lisszaboni szerződés - a korábban népszavazásokon megbukott európai alkotmány alárására, ahol hatalom és ellenzék képviselői is jelen voltak?
-     Miért volt eredménytelen minden parlamenti vizsgálóbizottség / olaj, ingatlanmaffia, stb / munkája?
 
Miért és meddig tűrjük mind ezt?
 
Megoldási javaslatok:
 
Az ingatlanmaffia jelenség a társadalmi anomáliák közé tartozik. Ennek megszüntetéséhez:
1      Morál, etika mint alapvető emberi magatartási norma tanítása, ennek beépítése a már iskolás kortól az emberekbe
2      Közösségek kialakítása, összetartozásuk, egymás segítésének ,ezzel a nemzettudat erősítése
3      A tudás elismerése, az oktatás színvonalának emelése, oktatók megbecsülése
4      Vezető politikusok, tisztségviselők felelősségre vonhatósága, visszahívhatósága,hiszen valakik felelősek az Államadósság költségeiért, ami 2007-ben a költségvetésben 1112655,5 Millió Ft, azaz 1.112.655.500.000 Ft
5      Vezetők teljes vagyonukkal feleljenek a rájuk bízott közösségi értékekért, ide tartozik pl. a
6     Nemzeti Vagyonleltár, ennek átadása – átvétele nyilvános jegyzőkönyvvel történjen
7     Parlament létszámának csökkentése, listás helyek megszüntetése
8      Nem lehet a pénzt áruvá tenni, és kereskedni vele, mert ezzel indokolatlan függőség alakul ki a kereskedett devizán, azaz a tőzsdén kereskedőktől, a tőkeáttétel miatt, hiszen elegendő a kereskedett tőke 1- 5 %-át letétbe tenni, de a 100 % elmozdulásával kell számolni.
9      Tőzsde rendkívül körültekintő újraszabályozása, mert az egyik eszköze az államok feletti hatalom gyakorlásnak, a kizsákmányolásnak, a modernkori rabszolgatartásnak
10   A banki tartalékráta 100 % legyen, tőkeáttétel a bankok és a tőzsdei kereskedés esetén 1/1 legyen
11   Bankok, biztosítók pénzintézetek közösségi tulajdonban legyenek, ne lehessen visszaélni, népeket elnyomni, kizsákmányolni velük
12   Működésük nyilvános, ellenőrizhető, számon kérhető, minden állampolgár számára érthető legyen
13   Ugyanez vonatkozik a kormányzatra, közintézményekre
14   Egységes, könnyen átlátható adórendszert, 20 % adóval,
15   Vállalkozások és tulajdonosaik csak korlátlan felelősséggel, átlátható szabályozás szerint működhessenek
16     Vagyontörvény visszavonása. Az élethez szükséges alapvető dolgok / pl. energia, - víz, gáz, elektromosság, utak, közterületek, a maximált területen felüli földek / csak köztulajdonban lehessenek, senkinek nincs joga kizárólagosan birtokolni, magáncélra hasznosítani, értékesíteni ezeket.
17   Ne lehessen egyetlen szervezetnek, magánszemélynek sem túlhatalomra szert tenni
18   Független Média létrehozása, / most csak azokról kapunk hírt, amit megrendelnek, nem tudunk nagyon sok dologról ami akár a környezetünkben, akár a nagyvilágban történik. Napkelte, Hír TV .../.
19   Lobbizás betiltása, mert ez a gyakorlatban a törvényesített korrupciót jelenti /egy kis csoport érdekeit kell a többség érdekével szemben érvényre juttatni, hiszen ha nem így lenne, nem kellene küzdeni, lobbizni érte../http://spekulans.blog.hu/2008/09/26/a_goldman_lobby
     Energiatakarékos megoldások elterjesztése, támogatása, megújuló energiforrások / nap, szél, víz, / , háztartásokban csapadékvíz összegyűjtése, / öntézésre, mosásra, mosogatásra /
20   Sokan mondják közülünk is, én egyedül kevés vagyok ehhez. Egyedül igen, de összefogva már nem, hiszen a jövőnkről, a sorsunkról, az általunk összeadott pénzről van szó, ennek a sorsáról döntünk a szavazáson, ki kapja a kassza kulcsát..aztán közünk nincs az egészhez, csak kívülről figyeljük a marakodást a koncon..Ez a demokrácia?

23   Civilfórum, civilkontroll kell, ahol az etikai, morális elvek alapján le kell fektetni a jövő politikai struktúráját, - a nyilvánosság, elszámoltathatóság, számonkérhetőség, visszahívhatóság alapján, - amiben a köztulajdon kell, hogy kiemelt szerepet kapjon, az egyéni motiváció figyelembe vétele mellett
Az ingatlanmaffiát, mint egy torz társadalmi anomáliát, csak a társadalom bajainak orvoslásával lehet hathatósan kezelni.
Cél: A Következmények nélküli ország átalakítása közösen, összefogással egy élhető, BOLDOG országgá, ahol nem a napi megélhetés miatt kell az emberek döntő többségének 12 - 16 órán át dolgozni.
 
 
Ezek a gondolatok az http://olyanmagyarorszagon.b13.hu  szeretnék élni című blogban bővebben le vannak írva.
 
A legfontosabb: Te magad légy a változás!
 

Szeretettel várunk mindenkit a további együttgondolkodásra!Created by: mediator11. Last Modification: 2008-11-21 (Fri) 16:43:17 CET by mediator11.