Random Images

Print

EloadasVazlat

Elõadás

Vetítõ/tábla nem volt, de a lényeg átjön. Ha újravesszük, akkor rendszerezettebben kell. (inkább beszélgetés jelleggel fogjuk felvenni, max 60 percben). Esetleg addig is 3-4 részre lehetne vágni, mert internetes elõadásnak túl hosszú.

Az egész pénztechnikai vagyonátvétel (pénzügyi és gazdasági válság) azon alapszik, hogy nem vagyunk elég intelligensek és alaposak ahhoz, hogy felismerjük a helyzetet, megismerjük a játékszabályokat, kidolgozzuk az érdekeinket érvényesítõ recepteket, és társadalmi közismeretté tegyük.
 • DE VAGYUNK !
 • Ebben az országban nagyon sok jó szakember van: mérnökök, orvosok, tanárok
Eddig hagytuk, hogy más mondja meg, mi a lényeg, mire kell figyelni, és adjon (félre)magyarázatot mindenféle jelenségre. 1929-ben is voltak páran, akik tudták, hogy mi történik, és hogyan lehetne kivédeni. De nem tudták mondanivalójukat eljuttatni széles néptömegekhez. Ma ezt is meg tudjuk oldani. A tömegtájékoztatás sajátosságai miatt nem annyira könnyen, mint gondolnánk. De Vukics Ferenc-nek sikerült megszólítani több százezer lelkes, tenni akaró magyar embert. Kb. 70 ezer ember össze is gyûlt a KurulTaj -on. Többségükben azzal az elhatározással, hogy tetteikkel részt vesznek az ország egészséges gazdasági rendjének megteremtésében. Nélkülük szinte reménytelen lenne a társadalomhoz eljuttatni a megoldás receptjeit. De szerencsénkre tettrekészen várják szellemi mûhelyeink terméseit, hogy elvessék a tudás magját, amire a magyar nemzetnek és az egész világnak oly nagy szüksége van.

Ellentétben azzal, amit tanítottak, a felvilágosodás nem történt meg néhány száz éve. MOST történik. De nem magától, hanem tenni kell érte.

Mindenkit arra kérünk, hogy legjobb tudása szerint vegyen részt a megoldás technikai, jogi, könyvelési, kommunikációs és egyéb vonatkozásainak kidolgozásában, természetesen amennyire ideje engedi.

Nagyon nem mindegy, hogy
 • tényleg súlyos gazdasági válság lesz, amiben a munkanélküliség és a nyomor gazdaságilag és pszichikailag lepusztítja ezt az országot.
 • Vagy pedig megoldjuk a régi pénzügyi feladványt, és õseink fenntartható gazdálkodását ötvözzük a modern technika áldásaival, és virágzó jólétet teremtünk, példát az egész emberiség számára.

A .... Gandhi idézet ... a jól végzett munka egyetlen ... hogy elvégezhettük.

"Van egy dolog, ami erősebb, mint a világ összes hadserege: Egy eszme, melynek ideje eljöve." Viktor Hugó

Mindenki csatlakozzon egy gondolati mûhelyhez. Természetesen nagyképûség volna, ha megmondanám, hogy melyikhez. Amelyikben saját belátása szerint a leghatékonyabban tud hozzáadni az emberiség kollektív tudásához. Persze alakíthat is egyet. A kordináláshoz javaslom figyeljen Vukics Ferenc-re. Az eleg.hu/tiki/ -be is beregisztrálhatja a GondolatiMuhely -ét.

A fóáramú közgazdaságtan azt szajkózza, hogy nem megyünk elég gyorsan. Pedig valójában az a baj, hogy rossz irányba megyünk. Ne menjünk már tovább csak azért, meg eddig is arra mentünk. Be kell látnunk korábbi tudatlanságunkat, megvezetettségünket. Egy pillanat alatt lehet az új irányba menni, nem kell idő a megforduláshoz.
A jó irány a magánbankok által teremtett forint helyett nem a magánbankok által teremtett Euró ! Hanem a közösségek által teremtett konvertibilis pénzeszközök.Az emberek sejtik, hogy vannak átverések.
 • kicsi
 • bonyolult
 • titkos
átveréseket keresnek. Ezért nem találják meg a lényeget. Valójában ugyanis a legérdekesebb átverések
 • nagyok
 • alapvetõen egyszerûek
 • nem titkosak. Ott történnek a szemünk elõtt, gyakran maga a törvény az átverés.

 • A többség azt hiszi, hogy súlyos gazdasági problémák vannak, amiket hozzáértõk próbálnak megoldani
 • Valójában olyanok "próbálják" megoldani, akiknek vagy nem érdekük a megoldás, vagy fogalmuk sincs, még az alapokról sem (a gazdaság legjelentõsebb hatását nem értik).

Ha az egész képet nézzük, és értjük, mi történik, láthatjuk, hogy az egész egy hatalmas átverés. A társadalom könnyedén jólétet és igazságos elosztást tudna biztosítani a mai technikával, ha a tömegek megértik, mi történik. Tájékozódást át kell alakítani, arra alkalmas módszereket kell használni. Nincs értelme attól az osztálytól várni a tömegtájékoztatást, amelyik nem érti az alapokat, vagy a hatalma növelését (a társadalom kiszolgáltatását, kifosztását) végzi (ill. ilyen irányú manipuláció hatása alatt áll).

KoncentraltHatalomVszabadsag


 • énkép - kognitív disszonancia
 • akármeddig kereshetünk valamit ott, ahol az nincs
 • értelmetlenül leszûkítik a keresési teret. Lényeges részekrõl tudomást sem véve. Mintha már megvizsgálták volna, pedig nem. Ami a helyzet valójában, azt nem veszik számításba. Még munkahipotézisként sem.
 • külkereskedelmi mérleg:
  • vannak adóparadicsomok (ahol az adókat az ügyesek el tudják kerülni vagy minimálisra csökkenteni. és vannak a rendes országok. A cégek (pláne a nagyok) a jövedelmük egy részét adóparadicsomokban mutatják ki. Ezért az adóparadicsomok külkereskedelmi mérlege pozitív lesz. A többi országé pedig összességében negatív. Tök mindegy, mennyit termelünk ! Közgazdász tanártól hallom, olyantól, aki tankönyveket ír (!!!), hogy deficitesek vagyunk, vagyis többet kell termelni. Nem érti az alapokat. Nem érti, hogy akármennyit lehet termelni, akkor is az adóparadicsomok külker mérlege lesz pozitív.
  • Látni fogjuk, hogy a közgazdászoknak, ha nem értenek valamit, mindig az a megoldásuk: hogy többet kell termelni ! Figyelmen kívül hagyva az okokat, és a károkat, de még a lehetõségeket is (amit a véges bolygó jelent). Lásd: "Fenntartható növekedés" (akadémikus írta!)
  • megjegyzés: az adóparadicsomok általában kis országok, vagy országon belül gazdasági szigetek - amik szintén kis országoknak foghatók fel. De az igazán nagyok számára akár Kína is lehet adóparadicsom, ha a Kínai Kommunista Párttal elég bensõséges a viszonyuk. Kína persze inkább a rabszolgasággal jellemezhetõ, ahol teljesen kiszolgáltatott munkaerõ napi 12 órát kell dolgozzon a megélhetéséért, igen rossz körülmények és roppant nagy emberi és környezeti kár mellett.
 • magánbanki pénzteremtés
  • nem kérnek értéket, csak jeleket
  • A > P > L
  • hiperinfláció
 • tulipománia
  • tõzsde
  • nyugdíjrendszer
 • gabona alapú pénz (NEM barter!)
 • a legtöbb embernek elég csak megérteni. Akinek butaságokat tanítottak, annak nehezebb a dolga, mert elõbb a tévedéseket, és az azokból kialakult hibás nézeteket kell kitörölni. Nehéz helyzetben a közgazdászok.
 • modellezés és szimuláció
 • monetizáció
 • városi fogyasztó kosara (az élelmiszerét is megveszi, mert nem tudja megtermelni)
 • a politika nem megoldja, hanem létrehozza ill. súlyosbítja a problémákat
 • a problémákat a technika, a tudás és a szándék együtt oldja meg.
  • megvan a technikánk
  • politika+sajtó+fõáramú közgazdaságtan (akiktõl várjuk a megoldást), nem megoldja, vagy akár megérti, hanem okozza a problémákat. A tudás vagy a szándék hiányzik (vagy mind a kettõ). A nemzetnél megvan a szándék, ezért elég az emberekhez eljuttatni a tudást. Kérjük meg a mérnököket. Ha képesek vagyunk a zajból kiszúrni azt a kevés elgondolást, ami értelmes elõfeltevéseket használ, és mindenki hajlandó másolni 5-6 DVD-t, akkor kialakul és eljut a tudás széles körhöz, és meg tudjuk oldani. Különben pedig nézhetjük, amint megismétlõdik az 1929-33 -as vagyonátvétel, és emberek milliói veszítik el a munkájukat és a zálogokat.
 • kriptográfia és internet
 • Akadémia: sokan a tudomány csúcsának tekintik. Inkább a tudomány és a politika között helyezkedik el. Néha egyikhez, máskor másikhoz közelebb, bizonyos esetekben pedig a politikán tûl (amikor a tudomány negatív elõjellel jelenik meg, áltudományként vagy elterelésképpen)

Fogalmak, mondások

 • "A hitel olajozza a gazdaságot" - hülyeség. A pénz olajozza a gazdaságot, jobban mondva a pénz a gazdaság vére. Az, hogy jelenleg pénz csak hitelként keletkezik, és a régi hitelek törlesztése során fogy, valóban hitelkényszert jelent. De a mondás a lényeget fedi el, hogy igazából a rendszer mûködéséhet pénzre van szükség (ez normális esetben nem okozna összgazdasági szinten hitelkényszert).
 • hatalom: B-nak hatalma van N felett == N kiszolgáltatott B felé.
 • a GDP - nem a jólétet méri
 • ha a közgazdászok valamit nem értenek, azt hozzák megoldásnak, hogy többet kell termelni. Ráadásul minden évben többet ! (egy véges bolygón. Normálisak ?!?)
  • az igaz, hogy a pénzoligarchia egyre nagyobb százalékban tudja elvenni a becsületes munkából élõk hasznát, de nem az a megoldás, hogy akkor termeljenek többet ! Hanem az, hogy szervezzék a dolgokat jobban, igazságosabban (pl. a pénz-teremtést, a kommunikációt, a piacaik védelmét stb...)
 • demokrácia. Milyen az ? Nem tudjuk, még sohasem próbáltuk. A báb-demokráciát ismerjük.Viccek ?

 • nyuszika és medve
 • ...


Oktatás, Média = tömegfélretájékoztatás

 • háborúk
 • jelzõ ?Ideje.hu

Az államadósság egy mondattal visszafizethetõ: (ilyen értelmû törvény elfogadásával, a képviselõk fele kell hozzá)
"Mostantól az érme és papírpénzhez hasonlóan látraszóló számlapénzt (forintot) is csak az MNB teremthet (az árstabilitás figyelembevételével, a költségvetés javára ), magánszereplõk NEM (kereskedelmi bankok sem).

A járulékos elõnyökkel együtt háztartásonként évente plusz hárommillió forint. Nem mi találtuk ki.
Milton Friedman Nobel díjas közgazdász javaslatát James Robertson közgazdász professzor korszerûbb formára hozta.
Mi csak közérthetõen tálaljuk. A legtöbb közgazdász nem érti, mi az átverés a magánbankok pénzteremtésében, mert nem vizsgálják, ráadásul önhibájukon kívül butaságot tanítottak neki (kamatmarzs képletet).

 • Bár a magánadósság és az államadósság "csak" kb. 1 MFt forintba kerül (háztartásonként évente, az alacsony bérekben és magas árakban bújik meg) amit a semmiért fizetünk a kereskedelmi bankoknak
  • A pénzt nem teremtõ társadalom ennyivel fizet több kamatot az adósság után, mint amennyi kamatot kap a lekötött betét után. Ezért a kereskedelmi bankok létrehozzák azokat a jeleket - ráírják a számlákra a hitelezés során-, amit forintnak nevezünk, amit az MNB ingyen is létre tudna hozni.
 • További 1 MFt azáltal, hogy ezzel fel tudjuk számolni a munkanélküliséget
 • Plusz 1 MFt, hogy a versenygazdaság kialakításával a monopolgazdaságban is megemelkednek a bérek
  • Németországban pl. azért magasabbak a bérek monopolgazdaságban is, mert a monopolgazdaság annyit fizet, amennyit a versenygazdaság (ami nálunk szinte ninincs is jelenleg) tud

Háztartásonként 1MFt az Mo-on kb. összesen 4000 Mrd Ft. A 3MFt (össz. 12000 Mrd) nem a semmibõl jön.
A magánbanki pénzteremtés a munkanélküliség elsõ számú oka, ennek felszámolásával kb 5000 Mrd-al növelhetõ a GDP (jelenleg 26000 Mrd Ft). A másik 7000 Mrd-t pedig jelenleg is megtermeljük csak nem a háztartások rendelkeznek vele. Részben a bankok, részben a multinacionális cégek (= amennyi adót fizetnek, támogatásban visszakapják). Bárki ellenõrizheti mennyit fizet ugyanaz a cég ugyanazért a munkáért Németországban és Magyarországon.

"Nincsen sok választás":
Az elõzmények (pl. rablóprivatizáció) után más módszerrel már nem tudjuk biztosítani a munka eredményébbõl való tisztes részesülést, csak ha a társadalom megérti a monetáris átverést, és rendbeteszi.

http://www.ideje.hu (external link) flash banner (egy mutató a 12-es előtt 1 perccel). Animalt gif-ben jóval nagyobb ? Mennyivel több browser látja az animgif-et mint a flash-t ?

Idézetek?Created by: admin. Last Modification: 2008-11-07 (Fri) 16:21:10 CET by cell.